بهترین ورزش ها برای سلامت روان کدامند؟

ما می دانیم که ورزش برای سلامت روان عالی است. اما کدام تمرینات به ویژه برای کاهش اضطراب مفید هستند؟ چگونه ورزش برای کاهش اضطراب خوب است؟ از تمرینات هوازی گرفته تا تمرینات مقاومتی، تحقیقات نشان داده است که ورزش می تواند مزایای مثبتی برای سلامت روان داشته باشد، که نشان دهنده بهبود محسوس در […]